Wervings- en aannamebeleid VCB

Wervings- en aannamebeleid VCB

In de basis doorloopt VCB de volgende stappen voor (nieuwe) vrijwilligers:

  • Een kennismakingsgesprek met Bestuur, Commissie of Vrijwilliger
  • Referentie worden opgevraagd en steekproefsgewijs gecontroleerd door bijvoorbeeld:
    • Navraag via mail of telefoon
    • Navraag bij bekende over betreffende persoon
  • Een VOG wordt verplicht aangevraagd voor de door Bestuur aangewezen functies/rollen. Op aangeven van het Bestuur kan dit na een periode van drie tot vijf jaar opnieuw worden aangevraagd.
  • Indien gewenst en door het Bestuur nodig gevonden wordt aan de vrijwilliger een aanvullende verklaring onderwerping tuchtrecht (VOT) gevraagd te onderteken. De vrijwilliger valt gaat daarmee expliciet akkoord dat het tuchtrecht van de bond van toepassing is.
  • Maak de begeleider bekend met de gedragsregels (zie gedragsregels VCB)

[terug]