Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

VCB wil een vertrouwde en veilige sportomgeving bieden voor iedereen.

Voor wie is de Verklaring Omtrent Gedrag nodig?

Een van de onderdelen om dit te bereiken is dat voor alle vrijwilligers van 18 jaar en ouder die op structurele basis met minderjarigen werken vanaf 1 september 2019 verplicht worden gesteld een geldige Verklaring Omtrent Gedrag aan VCB te overleggen. Simpel gezegd een bewijs van goed gedrag. Bij het aanvragen van een VOG wordt iemand gescreend op een aantal specifieke punten. Kom de vrijwilliger door de screening, dan ontvangt hij of zij een VOG.

Het is aan het bestuur van VCB om deze regeling te handhaven en te beoordelen welke categorie of personen voor deze regeling in aanmerking komen. De regeling is in ieder geval van toepassing op:

  • Het bestuur
  • Alle leiders, trainers, jeugdcoördinatoren en verzorgers
  • Leden van de senioren- en jeugdactiviteitencommissie, wedstrijdsecretariaat en jeugdcommissie.

Het is iedere vrijwilliger zijn goed recht om niet mee te werken aan deze regeling en geen geldige VOG aan VCB te overleggen. In dit geval is het niet mogelijk om de betreffende rol binnen de vereniging te vervullen.

Aanvragen van een VOG

Alle vrijwilligers die wel een VOG verklaring aan VCB willen overleggen, kunnen deze zonder kosten aanvragen bij VCB. Je kunt dan een mail sturen naar info@vcbbiezenmortel met je contactgegevens.

Heb je aanvullende vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Maartje Meeuwis – Brouwers (06 52679096).