Train de trainer bijeenkomst 2: Positief Voetbalklimaat Tilburg

Train de trainer bijeenkomst 2:  Positief Voetbalklimaat Tilburg

Woensdag 6 oktober 2021

De 4 inzichten over trainerschap

Na een zeer leerzame eerste avond van de interne cursus stond nu bijeenkomst 2 op het programma. De positieve geluiden zorgden ervoor dat de opkomst deze keer nog groter was.

Deze keer stonden de 4 inzichten van het trainerschap op het programma en hebben we een start gemaakt met het ontwikkelen van de juiste oefenvormen.

Op zoek naar de juiste balans als trainer. Daarbij gebruik je 4 inzichten:

Structureren

Je maakt afspraken en biedt duidelijkheid en structuur zodat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Benoem het gewenste gedrag.

Stimuleren

Je enthousiasmeert, stimuleert, complimenteert en legt de nadruk op wat goed gaat. Fouten maken mag.

Individuele aandacht geven

Je zorgt dat iedereen zich gezien en erkend voelt en je probeert je aanwijzingen af te stemmen op het niveau van iedere sporter.

Regie overdragen

Je stelt vragen, je luistert naar de sporters en probeert ze stapsgewijs verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces.

Kijk altijd in de spiegel en weet waar je staat! Wat doe je al goed? Wat kan er nog beter en hoe pak je dit dan aan?

Na de pauze gesproken over de invloed van de vereniging op het leerproces van kinderen. “Waar leer je voetballen”? Tegenwoordig is de voetbalclub het belangrijkste podium. Daarom is ons aanbod van trainingen zo belangrijk in de ontwikkeling van de kinderen. Aandacht daarbij voor de juiste keuze van oefenvormen:

Is er herkenning / Uitdaging / Beleving? En zo ja, dan is er ontwikkeling!

Lastige is het grote kwaliteitsverschil in je team. Daar heb je mee te dealen. Dan komt jouw kwaliteit als trainer aan bod om iedereen op het eigen niveau uit te dagen. Voorkom frustratie door vormen te kiezen die niet haalbaar zijn.

Vervolgens hebben we een oefening gedaan om een eigen oefenvorm te ontwerpen:

Aandacht voor de volgende 4 vragen:

Wat is het doel van de oefening?

Hoe ziet de organisatie eruit?

Welke spelregels / afspraken worden gehanteerd om het doel te behalen?

Wat is een eventueel vervolg zodat de vorm uitdagend blijft?

Het was wederom een leerzame avond. De volgende en laatste bijeenkomst zal in het teken staan van de praktijk! Patrick en Mark zullen een voorbeeldtraining geven waarin alle besproken zaken aan bod zullen komen op het veld!

Mocht je meer willen weten over deze avonden, neem dan contact met me op!

Veel succes en plezier weer met het oefenen van hetgeen we geleerd hebben tijdens deze avond!

Sportieve groet, Ronnie van Orsouw