Train de trainer bijeenkomst 1: Positief Voetbalklimaat Tilburg

Train de trainer bijeenkomst 1:  Positief Voetbalklimaat Tilburg

Woensdag 22 september 2021

Deze avond zijn we gestart met de cursus “Train de trainer”. Vanuit de gemeente Tilburg zullen Mark van Iersel en Patrick Cohen het jeugdkader proberen mee te nemen in het onderwerp “Hoe ga je om met jeugd”. Met als speerpunt het positief coachen van de kinderen. Tijdens deze avond hebben zij het belang van positief coachen benadrukt. Zelf zal ik als clubondersteuner van VCB voortborduren op deze avond. Wat er besproken is moeten we gaan vertalen naar de praktijk. Want in theorie zijn veel zaken makkelijk maar de praktijk blijft altijd lastig!

Samengevat kwamen er een aantal speerpunten naar voren:

Terug naar de basis: Plezier / Zelfvertrouwen / Veiligheid

Trainer is hierin de belangrijkste persoon

Daarin moet je eigenlijk een heleboel competenties bezitten

Ieder kind ontwikkeld zich op 3 vlakken: Sociaal-emotioneel / Fysiek / Cognitief

De sociaal-emotionele kant staat altijd voorop! Leer je kinderen kennen! Weet wat er speelt. Kinderen gaan pas leren, en snel ook, als ze sociaal-emotioneel in balans zijn

Denk niet alleen maar aan de meest talentvolle spelers in je team maar ga juist extra aan de slag met de minder getalenteerde kinderen

“De training is voor de trainers, de wedstrijd voor de spelers”

Geef in je coaching het gewenste gedrag aan, niet wat ze niet moeten doen. Ga uit van wat goed gaat! Geef complimenten daar waar het kan. Als je veel complimenten geeft kom je in de plus bij de speler. Dan kun je ook een keer corrigeren. Ben je alleen maar aan het corrigeren dan sta je in de min en kun je het niet snel goed meer doen van die speler

Coach taakgericht i.p.v. resultaatgericht! Haal de positieve punten eruit en kijk niet alleen naar de uitslag!

Laat kinderen zelf keuzes maken en bevraag ze daarop. Zeg niet alles voor: Playstation-coach / Joystick-coach

Coachen is een spel van vraag en antwoord

Wat is positief coachen / begeleiden: Spelers positief stimuleren, zodat zij actief betrokken blijven waardoor zelfvertrouwen en plezier groeien … Gericht op:

Gewenste gedrag / Uitgaande wat goed gaat / Taakgericht i.p.v. resultaatgericht / Begeleiden op een vragende manier.

Tot slot hebben we onze ervaringen gedeeld. Deze waren zeer positief en we kijken uit naar 6 oktober! Dan staat bijeenkomst 2 op het programma. Hopelijk kunnen alle jeugdleiders / trainers deze avond aansluiten want het is zeer leerzaam voor iedereen! Niemand is klaar met de eigen ontwikkeling. Deze blijft doorgaan en daar kunnen we elkaar bij helpen.

Tot 6 oktober,

Ronnie van Orsouw, sportadviseur VCB