Tags: tonproaten

Tonproaten meej Carnaval

Tonproaten meej Carnaval 2016! Op donderdag 4 februari 2016 vindt wir ut joarlijkse Tonproaten meej Carnaval bè VCB ploats. Woarmeej we Carnaval 2016 in Kleuvedurp en omstreeke alvast ’s op un gepaaste manier in...