Kledingbijdrage ingevoerd

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 september 2015 is door de aanwezige leden het bestuursvoorstel van de kledingbijdrage...