Contributie

VCB hanteert de volgende contributiebedragen per vorm van lidmaatschap van VCB voor het seizoen 2021 – 2022:

Groep Leeftijd Contributie Kleding bijdrage Te incasseren Compensatie vrijwilligerswerk*
Mini t/m 5 66,00 0,00 66,00 0,00
Pupillen 6 t/m 11 105,00 7,50 112,50 40,00
Junioren 12 t/m 17 120,00 7,50 127,50 40,00
Senioren vanaf 18 173,00 12,50 185,50 60,00
Veteranen N.V.T. 89,50 12,50 102,00 60,00
Rustend lid N.V.T. 30,00 0,00 30,00 0,0

* Compensatie vrijwilligerswerk wordt pas geïncasseerd als er activiteiten zijn in de app die uitgevoerd kunnen worden en na rato t.o.v. het deel van het seizoen wat nog resteert.

De kledingbijdrage per seizoen bedraagt € 7,50 voor Junioren en € 12,50 voor Senioren en Veteranen.

Eventuele aanpassing van de contributie vindt plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering van VCB, die jaarlijks gepland staat in september.

Voetballen bij VCB is dus niet alleen gezellig en gezond, maar ook nog betaalbaar – in vergelijking met voetbalverenigingen en andere sporten in de directe omgeving.

Lid worden