Informatieavond 7 september 2016

Wat vind jij belangrijk voor VCB?

Laat je mening horen en geef je stem!

 

De feestvreugde van de promotie naar de 3e klasse hebben we nog maar net achter de rug of het nieuwe seizoen 2016 – 2017 staat al weer voor de deur. Dit nieuwe seizoen is voor VCB een belangrijk en uitdagend seizoen, zowel sportief als recreatief!

Sportief gezien willen we een prestatie van formaat leveren in de 3e klasse, voor de jeugd de doorstroming naar de Heren en Dames verbeteren en de beschikbaarheid en het gebruik van de trainingsfaciliteiten vergroten.

Recreatief gezien willen we nog meer genieten van de sport en de gezelligheid van VCB en willen we ons clubhuis en terras beter laten aansluiten op de wensen van onze leden, sponsoren, vrijwilligers, ouders en Vrienden van VCB.

Met deze uitdagingen komen ook belangrijke soms al langlopende onderwerpen naar boven. Hiervoor moeten we duidelijke en breed gedragen keuzes maken. Denk bijvoorbeeld aan de keuzes of we als VCB in het seizoen 2016 – 2017 wel of niet willen investeren in het:

 

  • Aanleggen van een kunstgrasveld op het trainingsveld rondom het clubhuis
  • Vernieuwen van de dug-out op het hoofdveld
  • Realiseren van een overkapping tegen de zijgevel van het clubhuis
  • Herinrichten van het terras
  • Moderniseren van het clubhuis en uitbreiding van het damestoilet
  • Betalen met pin, telefoon of clubpas

Laat je mening horen

Op de informatieavond van woensdag 7 september aanvang 20.00 hr vragen we je om je mening te geven over een aantal belangrijke onderwerpen die nu voor VCB belangrijk zijn. Denk deze avond met ons mee en kom met argumenten over hoe we de onderwerpen het beste kunnen realiseren. Of motiveer waarom de onderwerpen juist helemaal niet haalbaar of wenselijk zijn! Per onderwerp bundelen we de argumenten en presenteren deze op de jaarvergadering. Meld je aan via info@vcbbiezenmortel.nl

Geef je stem

Op de jaarvergadering op maandag 19 september vragen we aan ieder aanwezig lid om te stemmen. Ook onze sponsors en de Vrienden van VCB hebben deze avond een ‘sponsor’ stem om aan te geven waaraan hun bijdrage wordt besteed. Reserveer deze avond in je agenda en geef aan wat jij belangrijk vindt voor VCB!

Aan het einde van de avond wordt op basis van de uitkomst van de stemmen de balans opgemaakt en wordt besloten om voor de gekozen onderwerpen een concreet uitgewerkt voorstel te maken waar we als VCB onze tanden in kunnen zetten!

Heb je nu al vragen of suggesties? Mail deze dan naar info@vcbbiezenmortel.nl

Bestuur VCB