CORONA

Regels en afspraken Corona VCB – Update 29 september 2020

Corona protocol VCB

Gezien de huidige ontwikkelingen zijn de maatregelen bij VCB aangepast. De belangrijkste wijzingen zijn:

 • De sportkantine is tot nader order gesloten.
 • De trainingen en wedstrijden gaan door, echter er mag geen publiek meer aanwezig zijn.
 • Douchen en omkleden is voorlopig niet meer toegestaan bij VCB
 • De kleedkamer is nog wel beschikbaar om je spullen droog neer te leggen en eventueel je sportschoenen aan te trekken. Let op dat er niet meer dan 8 personen tegelijkertijd in de kleedkamer zijn en hou rekening met de 1,5 meter afstand.

Samen staan we sterk, samen zorgen we ervoor dat we gezond blijven.

Bestuur VCB

Afspraken en regels VCB

Ook in deze tijden wil VCB met zo veel mogelijk plezier voetballen. Om dat op een voor iedereen zo veilige mogelijke manier te doen, dient iedereen rekening te houden en respectvol om te gaan met de volgende regels en maatregelen die van toepassing zijn op het gehele sportcomplex van VCB en alle door VCB beschikbaar gestelde faciliteiten. Bij VCB spreken we van drie categorieën regels en maatregelen:

 • Categorie 1 – Algemene regels en afspraken die voor iedereen gelden in welke situatie dan ook
 • Categorie 2 – Specifieke regels en afspraken voor gebruik van kantine en terras (horeca)
 • Categorie 3 – Specifieke regels en afspraken voor het voetballen (trainingen en wedstrijden)

Daarnaast kan het voorkomen dat mensen toch besmet zijn geraakt met Corona. In dit geval gaan we uit van de volgende regels en afspraken.

Categorie 1 – Algemene regels en afspraken die voor iedereen gelden in welke situatie dan ook

VCB volgt de door de overheid in samenspraak met het RIVM opgelegde richtlijnen en maatregelen. Deze zijn door de KNVB via deze link in te zien:

https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/verantwoord-sporten

In het kort komt het neer op het volgende:

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder. Personen die tot één huishouden behoren en jongeren tot 18 jaar (=tot en met 17 jaar) hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Was vaak je handen met water en zeep, zeker voor en na bezoek van het sportcomplex.
  Schud geen handen en geef geen high five of box.
 • Vermijd drukte en volg de routering en regels op het complex.
 • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Categorie 2 – Specifieke regels en afspraken voor gebruik van kantine en terras (horeca)

De sportkantine is helaas gesloten.

Categorie 3 – Specifieke regels en afspraken voor het voetballen

VCB hanteert de volgende regels en afspraken voor het veilig kunnen voetballen bij VCB.

Trainingen

 • Per team haalt 1 trainer de ballen op.
 • Ieder team heeft zijn eigen trainingsmateriaal en maakt dit waar nodig schoon.
 • Voor iedereen geldt; omkleden en douchen doe je zoveel mogelijk thuis.
 • Schud geen handen en geef geen high five en box.
 • Gebruik je eigen bidon.
 • Vermijd als trainer/begeleider geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen.
 • Houd als trainer/coach 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

Wedstrijden

 • Teams die bij VCB verzamelen voor uitwedstrijden doen dat buiten en niet in de kantine. Vraag dit ook aan de bezoekende teams om zich buiten te verzamelen als ze bij VCB aankomen of vertrekken.
 • Draag een mondkapje (voor 13 jaar en ouder) wanneer personen buiten je huishouden in één autorijden bij uitwedstrijden.
 • Publiek is NIET toegestaan bij wedstrijden
 • Naast spelers zijn alleen trainers/coaches welkom in de kleedkamers.
  Ouders zijn dus NIET welkom in de kleedkamers.
 • Vermijd als trainer/coach en publiek geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen en spreekkoren.
 • Tijdens de sportbeoefening is voor spelers vanaf 18 jaar geen 1,5 meter afstand nodig.
 • De 1,5 meter regel geldt wel in de rust en in de kleedkamer. In de dug-out is de 1,5 meter maatregel ook van toepassing. De overige spelers en/of begeleiding moeten naast dug-out plaatsnemen of gebruik maken van een mondkapje.
 • Gebruik je eigen bidon.
 • Douchen is momenteel niet mogelijk.
 • De kleedkamers kunnen worden gebruikt voor het omwisselen van de schoenen en het bergen van de tassen. Er mogen maximaal 8 personen tegelijkertijd per kleedkamer binnen zijn met inachtneming van de 1,5 meter regel.

Regels en afspraken bij constatering corona bij VCB

Wanneer er corona wordt geconstateerd bij één van de teamleden (inclusief leider, trainer, verzorger, enz) van VCB dan zijn de volgende regels van toepassing:

 1. Het betreffende teamlid licht direct de teamleider in. De leider informeert het Bestuur;
 2. Afhankelijk van het moment van oplopen van corona, wordt nagegaan of de overige spelers met hem/haar in contact zijn geweest;
 3. Indien geen teamlid maar bij een bezoeker corona wordt geconstateerd, wordt verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met een bestuurslid van VCB. Het bestuur neemt dan afhankelijk van de specifieke situatie gepaste maatregelen om de veiligheid bij VCB te waarborgen.
 4. Is dit het geval zal iedereen die in contact is geweest met betrokkenen in quarantaine moeten en contact moeten opnemen met de GGD;
 5. Het bestuur besluit op basis van de specifieke situatie of een deel van het team of het volledig team tijdelijk wordt stilgelegd. In het ergste geval kan het bestuur besluiten om meerdere teams of zelfs alle activiteiten bij VCB tijdelijk stil te leggen. Het bestuur neemt deze maatregel in overleg met de KNVB.
 6. VCB volgt daarnaast de aanwijzingen van de GGD.

Regels en afspraken bij constatering corona bij club die bij VCB op bezoek komt of bij club waar uitwedstrijd wordt gespeeld

 1. De leider van het team heeft contact met de bezoekende of de te ontvangen club en beoordeelt op basis van de specifieke situatie of het wel of niet veilig is om de wedstrijd door te laten gaan;
 2. Beoordeelt de leider dat de wedstijd niet veilig kan plaatsvinden, dan informeert deze de tegenstander dat ivm Corona de wedstrijd op een ander tijdstip moet plaatsvinden.
 3. De leider informeert wedstrijdzaken over het genomen besluit en eventueel een nieuw afgesproken tijdstip voor het spelen van de wedstrijd.

Bestuur VCB