CORONA

Regels en afspraken Corona VCB – Update 25 september 2021

Corona protocol VCB

Beste leden van VCB, beste ouders/verzorgers, beste bezoekers,

Gezien de huidige ontwikkelingen zijn de maatregelen bij VCB aangepast.

Richtlijnen algemeen, deze zijn met name gebaseerd op de landelijk geldende maatregelen.


• heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor
iedereen;
• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
• schud geen handen;
• neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
• de gezondheidscheck is alleen verplicht wanneer coronatoegangsbewijs verplicht
is en de plicht om registratie aan te bieden vervalt in zijn geheel;
• wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in
dezelfde auto zitten stem dan gezamenlijk af over het dragen van een mondkapje
vanuit de Rijksoverheid zijn er geen beperkingen opgelegd over het samen reizen
in een auto;
• alle sportactiviteiten, trainingsvormen en amateur-wedstrijden en competities zijn
toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs;
• publiek bij amateurwedstrijden en trainingen is toegestaan;
• douchen is toegestaan
• kantine is open (onder voorwaarden)

VCB volgt de door de overheid in samenspraak met het RIVM opgelegde richtlijnen en maatregelen. Deze zijn door de KNVB via deze link in te zien:

https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/verantwoord-sporten