Aanvullende informatie jaarvergadering VCB

Biezenmortel, 5 oktober 2023

Beste leden,

Ik ben zeer blij u mede te kunnen delen dat binnen VCB een flink aantal personen zijn opgestaan die het

bestuur willen versterken. Deze welkome aanvulling zorgt voor de broodnodige verbreding binnen het bestuur.

Via deze weg wil ik u alvast informeren over de kandidaten die zich beschikbaar hebben gesteld:

Kandidaat bestuursleden (middels verkiezing):

– Mark van Iersel – Algemeen bestuurslid

– Jelle Mallens – Algemeen bestuurslid

– Job Robben – Algemeen bestuurslid

– Maartje Brouwers – Voorzitter

Aspirant bestuursleden (geen verkiezing nodig):

– Maaike van Vugt

– Mirte van Rooij

Daarnaast heeft Paul Bertens aangegeven af te willen treden als algemeen bestuurslid.

Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn inzet de afgelopen 14 jaar binnen het bestuur van VCB.

De kandidaat bestuursleden zullen zich verkiesbaar stellen tijdens de 63e jaarvergadering komende maandag 9 oktober om 20:00 in de kantine van VCB.

Bovenstaande wijzigingen (na verkozen te zijn in de jaarvergadering) zorgen dat het bestuur groeit naar 5 personen met daarnaast 2 aspirant bestuursleden.

Hopende u hierbij voldoende op de hoogte te hebben gebracht en hopelijk tot aankomende maandag.

Met sportieve groet, namens het bestuur,

Martijn van den Brand

Achthoevenstraat 54

5071 AT Biezenmortel

E-mail: info@vcbbiezenmortel.nl